Έτοιμο το σχέδιο του Δήμου: Πεζογέφυρα θα συνδέει το μώλο της Αγ. Νικολάου με τον κυματοθραύστη