Έρχεται και δωδέκατος συνδυασμός για τον δήμο της Πάτρας;