Έντονες συζητήσεις για δυο υποψηφίους -Η πολιτική(οι) της ανακολουθίας και τι αυτή υποκρύπτει…