Ένα απλό «καλή επιτυχία» από τον Κ. Μητσοτάκη στον Κ. Χριστόπουλο στην Πάτρα