Άνω των 70 ετών 2,3 εκατομμύρια Έλληνες ψηφοφόροι!