Στο Αγρίνιο το πρώτο πολιτικό γραφείο του συνδυασμού «Δυτική Συμπολιτεία».