«Τώρα για την Πάτρα»: Εκεί που έδειχναν να τα βρίσκουν με τη ΡΑΠ, τώρα συζητάνε αυτόνομη κάθοδο…