ΠΑΤΡΑ: Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου η εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου