ΠΑΤΡΑ: «Σκληρή» απάντηση του Σωματείου «Ιπποκράτης» στις αιτιάσεις του Π. Κατσίβελα