Επιστολή Καρπή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την οριοθέτηση περιοχών