ΑΝ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ: “Εδώ στα δύσκολα, Εδώ στα σημαντικά, Εδώ στο σήμερα και το αύριο”!