ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Καθαρά λόγια για καθαρές προτάσεις και λύσεις